Stejně jako v minulých letech se i letos děti z dětského domova ve Smolině aktivně zapojily do dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce i na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

První část letošního jarního úklidu se uskutečnila ve středu 6. dubna, kdy osm našich dobrovolníků společně uklízelo odpadky podél části silnice, která vede ze Smoliny do Valašských Klobouk. Přestože se jedná o relativně krátký úsek, výsledkem bylo 40 kilogramů sesbíraných odpadků. V neděli 14. dubna se konal náš druhý úklid. Tentokrát jsme s devíti dětmi z našeho dětského domova sbírali odpadky na trase z obce do Přírodní památky Smolinka, kde každoročně zjara rozkvétají vzácné a hojně navštěvované šafrány bělokvěté. V tento den jsme z přírody vysbírali zhruba 50 kg odpadků.

Celkově můžeme říci, že úklid odpadků nám šel dobře od ruky a také s úsměvem. Děti byly rády, že mohou přírodě pomáhat a napravovat vzniklé škody po lidech, kteří takové cítění nemají. Nejvíce je však mrzelo, když jsme některé z odpadků nemohli odnést a museli jsme je nechat na místě ať už proto, že s nimi nešlo hnout, nebo už jich bylo prostě příliš.

Za svoji práci zaslouží všichni účastníci z našeho dětského domova velkou pochvalu. Máme radost z jejich úsilí, pracovního nasazení a přirozené týmové spolupráce, hlavně potom z jejich motivace starat se o přírodu, která nás obklopuje i za cenu toho, že musíme opravovat chyby po druhých. 

Mgr. Radka Daňová, vychovatelka