Ve čtvrtek 22. 11. jsme navštívili manžele Rejdovi v Kamenictví Rejda v Brumově – Bylnici, kde se uskutečnila pro mnohé z nás neobyčejná exkurze.

Dostalo se nám od nich velmi vlídného přijetí a seznámili nás s netradičními řemesly, jako jsou sochařství, kamenictví a restaurování. Prohlédli jsme si dílnu se sochami, mohli jsme si vyzkoušet odlévání forem z podobou různých zvířat z cínu, viděli, jak se řeže kamenná deska mramoru a dotkli se pravého zlata, kterým se tvoří písmo na náhrobky. Při tom všem jsme se dověděli spoustu zajímavých informací.

Chceme tímto vyjádřit velké poděkování Katce a Jirkovi za čas, který nám věnovali, občerstvení a především za poskytnutí nevšedního zážitku.

Šerá Alena