David je pohledný dvanáctiletý mladík s poruchou autistického spektra. Jeho vnímání a reakce na okolí ho odlišují od ostatních lidí.

I když v raném školním věku tužku a papír neměl rád, tak přibližně v posledních třech letech je s pastelkou nejlepší kamarád. David kreslí na papír doslova každý den a to bylo hlavním důvodem k tomu, že jsme se rozhodli mu uspořádat výstavu a představit ho širší veřejnosti jako malíře a kreslíře.

Výstavní šňůra Davidových kreseb byla slavnostně započata 19. října 2017 v prostorách dětského domova ve Smolině. Dále pokračovala 9. ledna 2018 vernisáží této výstavy ve vinotéce Baldini v Brumově a začátkem června 2018 se přesunula do  prostor městské knihovny ve Valašských Kloboukách. Tedy přibližně třináct měsíců si mohli zájemci na různých místech prohlížet Davidovy kresby.

Všechno má svůj začátek ale i konec, a tak jsme 22. listopadu 2018 uspořádali slavnostní dernisáž Výstavy Davidových kreseb. Akce probíhala v příjemných prostorách městské knihovny ve Valašských Kloboukách a její součástí byla i přednáška o autismu, které se ujaly pracovnice ze vsetínského Auxilia. Pozvaní studenti zdejšího gymnázia a žáci devátého ročníku místní základní školy dokázali nejen naslouchat, ale snažili se zjišťovat a pochopit, jak lidé s autismem svět vnímají, proč reagují jinak než ostatní. Součástí programu byla i krátká videoprojekce o dětském domově ve Smolině, pomocí které jsme chtěli představit i přirozené prostředí, v němž náš kreslíř David žije. 

Za touto výstavní šňůrou Davidových kreseb se ukrývá velké množství práce, podpory, pomoci a nezištné empatie, a tak mi dovolte upřímně poděkovat kolegům vychovatelům z dětského domova ve Smolině za vstřícnost a pomoc při realizaci této akce. Zároveň děkuji všem, kdož nelitovali času a přišli si Davidovy obrázky prohlédnout.

Naňáková Božena, vychovatelka DD ve Smolině