V tomto školním roce jsme uskutečnili a tím i zahájili 1. ročník DRAKIÁDY.

Protože draků bylo méně než žáků, tak bylo nutné si je navzájem půjčovat, ale to nebyl problém. Počasí nám přálo a tak si každý do sytosti užil pouštění draků. To jak jsme si to užili, vidíte na fotkách.

ULBRICHT Ladislav