V červnu jsme navštívili Technické služby města Valašské Klobouky. Posláním společnosti je především údržba a čistota města a jeho přilehlých obcí.

Stará se například o svoz komunálního a tříděného odpadu, veřejnou zeleň, komunikaci v létě i v zimě, veřejné osvětlení, dopravní značení, plakátování, sportoviště a dětská hřiště, saunu, veřejné WC, hřbitov, skládku, kompostárnu, sběrný dvůr, městské koupaliště atd.

Měli jsme možnost prohlédnout si kompostárnu, vozidla na svoz odpadu, traktory určené pro zimní i letní údržbu pozemních komunikací a různé stavební materiály.

Na závěr této zajímavé exkurze byl pro děti připraven „AZ kvíz“.

Návštěva technických služeb se nám moc líbila a byla pro nás všechny velkým přínosem.

Fusková Klára