Smolina. Malá vesnička v údolí valašských hor je už šest desetiletí domovem dětí, kterým nebylo dopřáno, aby nejkrásnější období svého života prožily se svými nejbližšími. Osud většiny z nich byl velmi pohnutý, přesto se ale mnohým nakonec podařilo najít ono svoje pověstné místo na slunci. Některé děti se do Smoliny čas od času vracejí za svými vzpomínkami, některé však dělají za obdobím prožitým v dětském domově tlustou čáru a mizí ve víru vlastního života. Historie smolinského dětského domova se začala psát 1. ledna roku 1957, kdy zde vznikl Okresní dětský domov. Jeho budova byla na svoji dobu jedinečně vybavena a prý byla jediná svého druhu v republice. Rozhodnutím tehdejšího místního národního výboru jí bylo přiděleno popisné číslo 16, tedy číslo, které dříve patřilo domku rodiny Josefa Valčíka – účastníka atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Na podzim roku 1968 propůjčilo Ministerstvo školství smolinskému zařízení čestný název „Základní devítiletá škola – 1. – 5. ročník a dětský domov kapitána Josefa Valčíka“. Postupem doby s sebou čas přinášel mnohé změny – děti přicházely a odcházely, měnili se zaměstnanci i názvy. Úkol však po celých šedesát let zůstával a nadále zůstává stejný – poskytovat potřebným dětem klidné prostředí pro jejich spokojené a šťastné dětství. Od roku 2004, kdy byla kapacita stanovena na 32 dětí a domov přebudován na dětský domov rodinného typu, žijí jeho malí i velcí obyvatelé ve čtyřech samostatných bytech, které svým zařízením i počtem dětí připomínají větší rodinu. K  trávení volného času využívají velkou zahradu, hřiště i venkovní bazén. V moderním prostředí se snaží pod vedením svých vychovatelů získávat potřebné znalosti a dovednosti, které jim v budoucnosti mohou pomoci prožít důstojný a spokojený život.

Také proto byl pátek 10. listopadu 2017 pro nás všechny dnem více než výjimečným. Slavnostním koncertem v  prostorách našeho domova totiž vyvrcholily aktivity, které jsme letos věnovali právě 60. výročí zahájení jeho provozu. Úvod koncertu patřil premiéře videoprojekce, která diváky seznámila s malými obyvateli dětského domova ve Smolině a na chvilinku je pozvala do jejich světa dětských radostí i starostí. V následném pestrém programu vystoupili žáci Základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách, členové souboru Malý Klobučánek, žáci základní školy z  Brumova a děti z našeho dětského domova.  Střídala se taneční, pěvecká a instrumentální vystoupení, zazněla moderní i vážná hudba. V závěru programu ozářilo sál šest ohňostrojových fontán jako připomínka šesti desetiletí existence našeho dětského domova. V rámci doprovodného programu si hosté pak mohli prohlédnout výstavu fotografií a zájemcům děti umožnily nahlédnout i do soukromí svých bytů a pokojíčků.

Máme upřímnou radost z toho, že jsme mohli v tento, pro nás, tak významný den přivítat mezi hosty koncertu naše bývalé zaměstnance, sponzory, příznivce, kamarády, přátele a známé a poděkovat jim tak za jejich přízeň a náklonnost.

Bc. Božena Naňáková  a Eva Sáblíková,

vychovatelky dětského domova ve Smolině