Chtěli jsme využít příznivé předpovědi počasí, která slibovala ještě poslední krásné slunné dny a vydali jsme se na podzimní výšlap na Pláňavy nad Štítnou nad Vláří.

Do Štítné jsme dojeli autobusem a odtud jsme se pustili pěšky na Pláňavy. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, krásně zbarvené listí padalo ze stromů, nikde ani živáčka. Na vrcholu jsme si rozdělali oheň a opekli přinesené špekáčky. Paní učitelka Holbová vzala z domu koupeného draka, kterého jsme pouštěli, moc nám nelétal, ale nevadilo nám to. I tak to byl zážitek. Po svačině jsme vyrazili do Štěpána na autobus. Celkem jsme našlapali 10 kilometrů. Všichni, i ti menší, to zvládli.