Dne 24. ledna jsme si pozvali provozovatele sférického kina, aby nám uvnitř pojízdné kopule promítl edukační film a zároveň nám tím poskytl neobyčejný zážitek.

Obrovský nafukovací „stan“ byl umístěn v naší tělocvičně. Mohli jsme si vybrat z několika filmů. Po dlouhém rozhodování jsme nakonec zvolili „Polaris“, kde se setkal tučňák z jižního a lední medvěd ze severního pólu a navzájem si zodpověděli své otázky.

Poté následoval „Astronaut“. Jako bychom se najednou ocitli přímo ve vesmíru a současně jsme mohli sledovat, co se při této neuvěřitelné cestě děje uvnitř lidského těla.

Nejen pro děti to byl opravdu moc hezký zážitek.

Klára Fusková