U příležitosti 102. výročí narození Josefa Valčíka položily děti z našeho dětského domova květiny k pomníku  rodiny Valčíkových na návsi ve Smolině,  aby tak uctily společně s ostatními účastníky vzpomínkové slavnosti památku  Josefa Valčíka  a jeho nejbližších příbuzných, kteří zahynuli v době druhé světové války.

V sobotu  5. listopadu 2016 tuto vzpomínkovou akci  uspořádali členové  spolku Jižní Valašsko  a  po jejím  ukončení  se  s našimi dětmi  setkali v prostorách dětského domova ve Smolině.  Při  tomto neformálním setkání  děti  zjistily, jak vypadala   výstroj a výzbroj našich  vojáků  v minulosti  a dozvěděly se i spoustu dalších zajímavých informací z vojenské historie.  Celé vzpomínkové odpoledne pak ukončila společná fotografie  na památku.

Sáblíková Eva

vychovatelka DD ve Smolině