Název zařízení:
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky
 
Důvod a způsob založení:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, ústavní výchovy a zajištění stravování.
 
Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
Dětský domov, Základní škola, Základní škola speciální, Praktická škola, Školní družina, Školní jídelna, Internát. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
 
Organizační struktura zařízení:
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
 
Název:
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky
 
Sídlo:
Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky

Zřizovatel instituce:
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 21, 761 91 Zlín

IČO: 617 16 634

Tel: 577 008 760 – 770

E-mail: dd.smolina@seznam.cz, dd.sborovna@seznam.cz

Bankovní spojení: 1139661/0100

Schválený rozpočet: NIV 16 243 759,00 Kč

Součásti zařízení:

Dětský domov: kapacita 32 dětí

Základní škola: IZO 110 023 609, obor 79-01-C/01, kapacita 60 žáků

Základní škola speciální: IZO 110 023 609, obor 79-01-B/01, kapacita 20 žáků

Praktická škola dvouletá: IZO 110 023 617, obor 78-62-C/02, kapacita 10 žáků

Školní družina: IZO 110 023 625, kapacita 23 žáků

Školní jídelna: IZO 110 023 633, 60 jídel

Internát: IZO 181 014 351

Odloučené pracoviště: Základní škola praktická Návojná