V pátek 14. 10. 2016 jsme se s žáky posledních ročníků zúčastnili Dne otevřených dveří na SOU Valašské Klobouky.

Žáci měli možnost prohlédnout si třídy a odborné učebny nabízených oborů, vyzkoušet si dovednosti, které dané obory obnáší, ochutnat či si prohlédnout výrobky žáků klobouckého učiliště. Všem se na dni otevřených dveří velmi líbilo.