Dne 28. 4. 2016 jsme si se staršími žáky, pod vedením paní Martiny Poláchové, zopakovali základy první pomoci.

Zprvu si žáci připomněli čísla tísňových linek, které uměli všichni na jedničku. Poté jsme se dozvěděli, jak se chovat, správně reagovat a ošetřovat různé typy zranění. Nejprve se jednalo o krvácení žilní, posléze tepenné. Následovaly zlomeniny, bezvědomí a nakonec zástava dechu a srdeční činnosti. Na závěr si mohli žáci i učitelé vyzkoušet na cvičné figuríně kardiopulmonální resuscitaci.

Za tak důležité informace velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Šárka Manová