V sobotu 8. listopadu 2014 uspořádal smolinský dětský domov  turnaj ve společenské hře Člověče,  nezlob se.

Ke hře plné překvapení, zvratů a očekávání přijali letos pozvání děti a vychovatelé z Vizovic, Zlína, Návojné a nechyběli ani zástupci domácí Smoliny. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích – předškoláci, mladší žáci, starší žáci, dorostenci a pozor! Letos jsme  vyhlásili i kategorii, ve které si měli možnost  porovnat svoje hráčské schopnosti také dospěláci. Hrálo se  podle jednotných pravidel, na jejichž dodržování dohlíželi rozhodčí, takže  v průběhu turnaje nedošlo k žádným problémům ani nesrovnalostem.

Jako bonus  jsme dětem v tento den nabídli i doprovodný program plný legrace a zábavy.  Při závěrečném ceremoniálu pak vítězové obdrželi  diplomy a pěkné věcné ceny. S prázdnou však od nás neodešel nikdo. Díky finanční podpoře Města Valašské Klobouky si jednotlivé dětské kolektivy s sebou odvážely hodnotné stolní hry a nechyběla ani sladká odměna v podobě perníčků a „stylového“ dortu, který pro účastníky turnaje upekla paní Dagmar Fusková ze Smoliny. Naše poděkování patří i paní Sucháčkové z Brumova a Pekařství Střelná  za zajištění občerstvení pro tuto naši akci.

Jak to u nás v sobotu dopoledne vypadalo, vidíte na fotografiích, které po celou dobu turnaje pořizoval náš kamarád Michal Pleva z Brumova. Všem našim pomocníkům i dárcům děkujeme.

Bc. Božena Naňáková,

vychovatelka dětského domova ve Smolině