Dětský den
5. 6. 2014 22. 2. 2020

Ve středu 4.6.2014 jsme v naší škole ve Smolině zorganizovali Dětský den.

Díky vydařenému počasí zvládli účastníci tyto disciplíny: slalom, trefa, ústa, puzzle a opičí dráha. V první disciplíně děti jezdily na kole či koloběžce, kde překonávaly různé překážky. Pokračovaly házením žetonů na různě bodovaná pole. Na dalším stanovišti se žáci měli míčky trefovat do medvědí tlamy. Děti se také mohly zúčastnit skládání puzzle na čas nebo překážkové dráhy.

Po splnění těchto zábavných úkolů bylo potřeba se posilnit, a tak jsme si opekli špekáčky.

Po chvíli odpočinku jsme se vrhnuli na poslední úkol, kterým byl orientační běh. K úspěšnému splnění bylo potřeba získat čtyři razítka, která visela u barevných fáborů. Běh jsme si zpestřili ještě dalšími aktivitami. Děti se po cestě lesem zastavovaly na různých stanovištích a měly za úkol poznávat zvířata na obrázcích, trefovat se šiškami na terč, skákat v pytli a přenést pingpongový míček na polévkové lžíci. Velmi nás potěšily jejich výborné časy a vysoké počty bodů.

Rádi bychom děti pochválili za jejich snahu a nadšení, které jsme ocenili diplomy a drobnými odměnami. Velký dík také patří všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě tohoto příjemně stráveného dne, a také všem ostatním, kteří se do tohoto dne plného her a soutěží jakýmkoli způsobem zapojili.

Klára Fusková