Beseda se známou osobností

28. 5. 2014 proběhlo v Městském divadle Zlín setkání s Tomášem Slavatou a Pavlem Vackem.

 

Program tohoto neformálního setkání se známou osobností byl opět pestrý. Herec Pavel Vacek nás provedl celým divadlem. Měli jsme možnost nahlédnout do zákulisí Městského divadla ve Zlíně. K vidění byla šatna herců, maskérna, výroba kulis, rekvizit a zajímavá byla i dílna, kde se kostýmy vytvářejí. Bylo velmi poutavé vidět na vlastní oči kolik práce je potřeba provést, než lidé shlédnou divadelní představení.

 

Následovala beseda s triatlonistou Tomášem Slavatou, který je náš kamarád. Tento sportovec v roce 2012 navštívil i náš domov ve Smolině, a proto jsme se na společné setkání těšili. Strýc Tomáš, jak mu děti říkají, dokáže svým povídáním opravdu zaujmout. Je pro nás vzorem nejen jako závodník v terénním triatlonu, ale i jako člověk, který má pochopení pro špatné životní situace dětí a jejich rodin. V neposlední řadě pan Slavata vyzdvihoval úroveň, péči a možnosti, jenž se dětem v dětských domovech dostává.

 

Další částí byla taneční soutěž, kterou jsme si tentokrát užili pouze jako diváci.

Celé setkání v Městském divadle hodnotíme velmi pozitivně a za to vděčíme právě osobnostem jako jsou triatlonista Tomáš Slavata a herec Pavel Vacek. Kamarádi děkujeme vám.

 

 

 

Bc. Božena Naňáková, vychovatelka DD ve Smolině