Poděkování – Výtěžek z dražby drahého kamenu na Řeznickém plese ve Val. Kloboukách putoval k dětem do DD Smolina.

Dne 14.1.2012 se ve Val. Kloboukách uskutečnil Řeznický ples, na kterém proběhl již 2. ročník dražby diamantového šperku. Firma Řeznictví a uzenářství Ritter společně s Diamonds International Corporation D.I.C. a.s. věnovali finanční výtěžek z této dražby dětem v Dětském domově ve Val. Kloboukách-Smolině. S velkým ohlasem se setkalo také vystoupení kluků z DD s vlastní taneční sestavou „Break dance“. V závěru večera převzala ředitelka DD, ZŚ a PrŠ Val. Klobouky-Smolina Mgr. Lubomíra Chalánková částku 5.700,- Kč z rukou paní Ritterové. Za finanční dar zasíláme jménem dětí ze Smoliny velké poděkování organizátorům, ale i těm, kteří jakkoliv přispěli či pomohli k realizaci této charitativní akce. Částka bude použita pro děti na školní pomůcky a oblečení. Ještě jednou všem velké díky.

Za DD, ZŠ a PrŠ Val. Klobouky-Smolina Mgr. Lenka Ročáková