Ke dni 31. ledna 2012 ukončila odchodem do penze svoji dlouholetou aktivní speciálně-pedagogicko výchovnou činnost paní Mgr. Lubomíra Chalánková v DD, ZŠ a PrŠ Val.Klobouky- Smolina.

Ve své celoživotní práci se velmi zasloužila o rozvoj speciálního školství na Valašskokloboucku. Ve víc jak dvacetiletém působení ve funkci ředitelky Dětského domova, Základní školy a Praktické školy ve Smolině dosáhla mnoha úspěchů v oblasti speciálního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže, za což byla vloni po zásluze oceněna Krajským úřadem ve Zlíně udělením vyznamenání, tak v oblasti technické obnovy a rekonstrukce, modernizace a materiálního zabezpečení celého zařízení. Kolektiv zaměstnanců touto cestou vyslovuje upřímné poděkování paní Lubomíře Chalánkové za její práci a aktivitu.

Do dalších let paní Chalánkové přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a spokojenost. Současně přejeme nově zvolenému panu řediteli Mgr. Josefu Fuskovi, hodně profesních i osobních úspěchů, aby se mu práce dařila a dál úspěšně rozvíjel celé naše zařízení ve Smolině.

Kolektiv zaměstnanců a dětí v DD, ZŠ a PrŠ Smolina