Děti děkují všem lidem s laskavým srdcem, kteří jim pomohli a pomáhají prožívat krásné chvíle a okamžiky, na které budou vždycky rády vzpomínat. Touto cestou chtějí vyjádřit, že si jich velmi váží.

„Každý člověk je úžasný, protože každý může něčím sloužit a pomáhat jiným. K tomu člověk nepotřebuje univerzitu ale laskavé srdce. Duši zrozenou z lásky.“ (Martin Luther King)

Dovolte nám, abychom na tomto místě poděkovaly slovy Martina Luthera Kinga všem úžasným lidem s laskavým srdcem, kteří nám pomohli a pomáhají připravovat pro děti z našeho dětského domova krásné chvíle a okamžiky, na které budou vždycky rády vzpomínat. Vážíme si toho, že máme na blízku lidi, kteří i v této složité době dokáží myslet na druhé a pomáhat potřebným. Vážíme si času, který věnovali a věnují našim dětem. Vážíme si dárků, které do našeho dětského domova přinesli a přinášejí nejen o Vánocích, ale i v průběhu celého roku.

Přejeme jim všem hodně zdraví, spokojenosti a krásné dny všední i sváteční v roce 2012.

Děti a tety z Dětského domova ve Smolině