Naše srdečné poděkování patří panu Vojtovi Dorňákovi a firmě Kloboucká lesní s.r.o. Brumov-Bylnice za dar formou nákupu výtvarných pomůcek pro děti z DD, ZŠ a PrŠ Smolina. Výtvarné pomůcky budou děti využívat a pracovat s nimi v hodinách výtvarné i pracovní výchovy a ve školním klubu. Výtvarná a pracovní výchova je v naší škole každodenní důležitou součástí výuky a rozvoje žáků. Díky firmě Kloboucká lesní s.r.o. Brumov-Bylnice věříme, že slušnost a ochota pomoci druhým mají stále své místo i v dnešní nelehké době. Proto ještě jednou jménem dětí děkujeme za podporu a tento dar.