Začátek sezóny našich dráteníků
Na pozvání organizátorů se posledního březnového dne dráteníci z našeho dětského domova ze Smoliny zúčastnili tradičního velikonočního jarmárku ve Valašských Kloboukách a tím vlastně zahájili svoji drátenickou sezónu.

Letošní jarmárek byl plný ukázek tradičních řemesel , tvůrčích dílniček pro děti i dospělé a možností ochutnávek valašských specialit. V kulturním programu s názvem „Zpívání vlársků dolinů“ vystoupily dětské soubory z Valašska i ze Slovenska, takže bylo hezky veselo.

V naší dílničce si mohli návštěvníci odrátkovat vajíčko, navléct korálkové kuřátko nebo zakoupit naše drátkované výrobky – zvonečky, stromečky, motýlky i vajíčka.

A co je důležité – líbili jsme se a máme v kapse pozvání na další jarmaky v blízkém i vzdálenějším okolí. Sezónu jsme tedy zahájili úspěšně a je třeba říct, že máme své stálé zákazníky a obdivovatele, což nás velmi těší a zároveň zavazuje k tomu, abychom se stále zlepšovali.

Ruda, Zdenka, Lukáš, Draha, Simonka, Kája a teta Marta, DD Smolina