Děti z Dětského domova ve Smolině vynesly Morenu v neděli 21. března 2010 a přivítaly dlouho očekáváné jaro.

„ …Buďte páni veselí na tu smrtnou neděli: smrt jsme vám odnesli, nové léto přinesli.

Vítej líto líbezné, obilíčko zelené!…“

Takové a podobné popěvky a říkadla bylo slyšet v neděli 21. března 2010 ve smolinském Dětském domově. Jako v minulosti již několikrát, tak i letos, děti s tetami vynášely ve Smolině Morenu, slaměnou figurínu oděnou do ženských šatů, kterou u místního potoka zapálily a vhodily do vody na znamení odcházející zimy a blížícího se jara. Zpět se vracely s „létečkem“, stužkami ozdobenou větvičkou, s nímž podle tradice obešly nejbližší sousedy, aby i do jejich domovů přinesly jaro.

Sáblíková Eva