místo: Dětský domov ve Smolině — čas: 15.00 hod., 17. března 2013 — venkovní teplota: kolem bodu mrazu

Přestože se podle kalendáře neúprosně blíží jaro a s ním letos i brzké velikonoční svátky, paní Zima se nechce své vlády nad naším krajem jen tak lehce vzdát. Sluníčko sice během nedělního odpoledne svítilo, ale ledový vítr nikoho nešetřil. Naše děti a tety to však neodradilo. Jako každým rokem na Smrtnou neděli vynesly společně Morenu – vládkyni zimy a zmaru, aby se zpět do dětského domova vrátily s létečkem – symbolem přicházejícího jara, kterým podarovaly i svoje známé a kolemjdoucí. Hořící Morena odplavala a doufáme, že s sebou vzala pro letošek i všechny nemoci, zlobu a chlad.

Na zahradě našeho domova jsme si pak všichni opékali špekáčky, hady z těsta, pochutnali jsme si i na pečených jablíčkách a společně se těšili na přicházející jarní dny.

Sáblíková Eva, teta –vychovatelka DD ve Smolině