xhibiční zápas ve fotbale ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii
17. listopad 2011 byl pro děti z Dětského domova Valašské Klobouky-Smolina jednak dnem volna, ale i dnem příjemně stráveným hrami, procházkou a opékáním špekáčků.

V odpoledních hodinách tohoto významného dne vyrazil celý dětský domov Smolina na pěší výlet do nedalekého Mirošova. Počasí bylo mrazivé, ale sluníčko krásně svítilo. Cesta byla poměrně nenáročná, až na jeden úsek – lávka přes potok, ale i tuto překážku všichni úspěšně zvládli.

Naším cílem bylo fotbalové hřiště v Mirošově a následný exhibiční zápas ve fotbale mezi družstvy kluků z dětského domova, kdy kapitánem prvního byl Lukáš Zburník a druhého Jirka Zicháček.

Utkání bylo bouřlivé, hrálo se jako o život, viz. přiložená fotodokumentace.

A kdo zvítězil? Tentokrát to bylo ve prospěch družstva Lukáše, tedy 3 : 2 k družstvu Jiřího. „Sláva vítězům a čest poraženým“, křičeli jsme všichni. Samozřejmě, že nechyběla ani sladká odměna. Následně děvčata, za pomocí tety Evy a Marty, rozdělala oheň a mohlo se začít s opékáním špekáčků. Všem dětem v přírodě moc chutnalo. Zajímavé bylo povídání s dětmi o utkání, hodně ho prožívaly. A to byla, pro nás vychovatele, ta nejlepší odměna. Spokojeně, i když trochu unaveně, jsme odcházeli zpět do našeho dětského domova ve Smolině. Tento sváteční den jsme s dětmi prožili velmi příjemně.

Napsala : B.Naňáková, teta