Ve středu 5. 6. 2024 jsme měli možnost zúčastnit se anglicko-českého divadelního představení John & Mary. S žáky jsme se poctivě připravovali několik týdnů, pilovali jsme slovní zásobu, procvičovali, cvičili jsme poslech. Netradičně pojatá pohádka se zabývá tématy, jako je úcta k rodičům a starším, ochrana přírody či orientace v ní. Představení tak bylo nejen zábavné ale i poučné. Žáci sledovali pohádku se zatajeným dechem a byli rádi, když zjistili, že si procvičovanou slovní zásobu dobře pamatují.