13. února jsme si vyučování zpestřili nejrůznějšími maskami. Během chvilky z nás všech byly maškary k nepoznání. Hlasitý smích a tanec nás provázely celý den. Dokonce jsme si upekli i Boží milosti, které jsme na závěr s velkou chutí snědli.