V pondělí 4. 12. 2023 nás ve škole navštívil Mikuláš se svými věrnými společníky – čerty a andělem.

Všichni jsme s napětím očekávali příchod této tradiční trojice, která s sebou přinesla nejen sladké odměny pro žáky, ale také kouzlo vánočního času.

I přesto, že někteří žáci zpočátku pociťovali obavy před čerty, téměř všichni si vyslechli milá slova pochvaly za své úspěchy, snahu a píli ve škole. A i ti zlobivější se nakonec dočkali sladkého balíčku, ovšem pod podmínkou že se polepší, aby je čerti příští rok neodnesli do pekla. Aby svůj slib stvrdili, řekli Mikulášovi a jeho družině básničku či motlitbičku, kterou jim pomohly nacvičit paní učitelky.

Věříme, že tato návštěva nejen posílila vztahy mezi žáky a učiteli, ale především přinesla do naší školy kousek pohádkového vánočního kouzla. Přejeme všem krásné a klidné svátky plné lásky, radosti a harmonie a děkujeme Mikuláši, andělovi a čertovské družině z Nedašova za jejich již tradiční návštěvu.

Mikulášská družina ve škole