Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 měli žáci naší školy jedinečnou příležitost prohlédnout si své okolí skrze odlišný pohled – očima hasičů. Ve spolupráci s profesionálními hasiči z Valašských Klobouk jsme zorganizovali cvičný požární poplach následovaný prohlídkou požárního hozu a techniky.

Cílem této akce nebylo jen demonstrovat postupy v případě požáru, ale také posílit povědomí žáků o důležitosti bezpečnosti a znalostech potřebných v případě nebezpečné situace. Zážitek začal zazněním poplachu, který okamžitě vyvolal dojem naléhavosti a nutnosti jednat rychle a zodpovědně.

Po zajištění bezpečnosti žáků nám profesionální hasiči představili požární vůz a techniku. Žáci si mohli prohlédnout a dokonce si vyzkoušet různé vybavení používané hasiči. Tato interaktivní část akce poskytla žákům možnost lépe pochopit, jaká technika a prostředky jsou k dispozici pro záchranu lidských životů a majetku v případě požáru.

Vzájemná spolupráce mezi školou a hasiči nejenže posiluje bezpečnostní vědomí žáků, ale také buduje důvěru v místní komunitu a respekt k pracovníkům v náročném oboru. Tato událost byla pro naši školu nejen poučná, ale také inspirativní, a věříme, že se podobné akce stanou pravidelnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu naší školy.

Děkujeme hasičům z Valašských Klobouk za jejich ochotu a zapojení do tohoto projektu a věříme, že se spolupráce s nimi rozvine i do budoucna.

One Reply to “Zážitek se cvičným požárním poplachem ve škole: Bezpečnostní výcvik s hasiči z Valašských Klobouk

Comments are closed.