V dubnu a v květnu proběhlo v rámci akce „Ukliďme Česko“ také pár tradičních úklidů pod taktovkou dětského domova ve Smolině. Nutno podotknout, že přestože tyto úklidy odpadků z přírody pořádáme dvakrát ročně, letos jsme toho vysbírali opravdu velké množství.

Zaměřili jsme se na příkopy podél hlavní silnice směrem na Valašské Klobouky, okolí klubu Kravín a veřejné prostranství obce Smolina, jako např. okolí kulturního domu, fotbalového hřiště včetně potoku Smolinky a dětského hřiště s přilehlým lesíkem na horním konci obce.

K této činnosti je vždy potřebná notná dávka aktivity, iniciativy a motivace, a tak jsme se opět řídili heslem „Když to neuděláme my, neudělá to nikdo“. Z naší krásné okolní přírody se nám podařilo odstranit zhruba 200 kg odpadků, což je na obec s počtem obyvatel kolem 318 opravdu hodně.

Smyslem této akce je jak udržování našeho životního prostředí v čistotě, učení dětí rozumnému nakládání s odpadky a prevence vzniku dalšího zbytečného odpadu, tak i motivace obyvatel této malebné vesničky k zodpovědnějšímu přístupu k naší přírodě.

Chci touto cestou poděkovat všem dětem a vychovatelům z našeho dětského domova za ochotu a dobrou náladu při akci, a také Valašskoklobouckým službám za spolupráci při svozu odpadků.

Mgr. Radka Šmídová Daňová – vychovatelka DD ve Smolině