S Monikou jsme dlouho plánovaly rozhovor o jejím téměř ročním působení v Rodinném centru Kaštánek ve Valašských Kloboukách.

Z našeho rozhovoru nakonec sice sešlo, ale to nic nemění na tom, že Monika využila poslední rok svého pobytu v našem dětském domově nejen k ukončení přípravy na samostatný život, ale stala se na tuto dobu také dobrovolníkem. Ve školním rozvrhu měla volné pondělky a to jí umožnilo, aby chodila pravidelně vypomáhat do rodinného centra, s nímž udržujeme již mnoho let kamarádské vztahy. Nebyla u cizích a její dobrovolničení se nakonec ukázalo jako oboustranně prospěšné. Pomáhala hlavně s péčí o děti, které v Kaštánku trávily svůj čas. Procházky, hry či ukládání ke spánku – to vše zvládala a hlavně se nevzdala. Stala se tak naší první vytrvalou dobrovolnicí, na což jsme patřičně hrdí.

Moni, tak hodně zdaru a děkujeme.  

Sáblíková Eva, vychovatelka DD