V dubnu se vychovatelé a děti z dětského domova ve Smolině opět zapojili k tradiční environmentální akci Ukliďme Česko, která se koná po celé České republice zpravidla dvakrát ročně – na jaro a na podzim. Náš dětský domov se této akce pravidelně účastní již řadu let a nás vychovatele vždy nesmírně těší, s jakou vervou se děti do akce hrnou.

S dětmi jsme si nejprve prošli nové edukační materiály od organizátorů, které slouží jako motivace a rozšíření znalostí k péči o životní prostředí. Z nich jsme se naučili, jak dlouho se které materiály v přírodě rozkládají, přičemž nás překvapilo, jak to u zdánlivě ekologických materiálů jako např. slupky od pomeranče nebo papírové tašky dlouho trvá. A co teprve odolné materiály jako igelit, plechovka nebo sklo? Zda-li pak takový „odhazovač“ plechovky tuší, že tam bude ležet 400 let?

Smyslem celé akce je napravovat chyby po ostatních, kteří bezmyšlenkovitě vyhazují do přírody to, co tam nepatří, a učit děti o své životní prostředí pečovat i přesto, že někdo dělá pravý opak.

Tímto bych chtěla poděkovat lidem, školám a dětem, kteří se snaží o své životní prostředí pečovat a pomáhají jej zachovávat i pro další generace.

Mgr. Radka Daňová, vychovatelka DD ve Smolině