Také letos na podzim proběhl díky vychovatelům a dětem z dětského domova ve Smolině organizovaný podzimní úklid odpadků v rámci akce „Ukliďme svět“. V neděli 26. září a v úterý 28. září jsme uklízeli a sbírali věci, které do přírody a obecního prostranství Smoliny nepatří.

Zaměřili jsme se na okolí silnice, chodníky, autobusové zastávky, přilehlé okolí obecního domu nebo na dětská hřiště v obci. Dále se nám podařilo zkontrolovat a uklidit okolí polní cesty směrem k Mirošovu, přilehlý lesík pod dětským domovem nebo příkopy podél silnice ze Smoliny do Valašských Klobouk.

Na tato místa se většinou soustředíme právě proto, že se na nich odpadky objevují opakovaně, ať už odhozeny přímo z rukou člověka, nebo odfouknuty z projíždějícího popelářského vozu mířícího na místní skládku. Na druhé straně udělalo nám všem radost to, že odpadků nyní nebylo tolik, jako při jarním úklidu.

Při tomto podzimním úklidu se nám podařilo z přírody a obecního prostranství uklidit zhruba 45 kg odpadků, jednalo se především o plastové lahve, obaly od potravin, kusy polystyrenu, plastové pytle a folie či cigaretové nedopalky.

Na závěr bych chtěla poděkovat vychovatelům a dětem, kteří se do akce pravidelně zapojují a díky kterým můžeme alespoň to naše nejbližší životní prostředí takovou formou zlepšovat a předávat získané vědomosti a dovednosti naší budoucí generaci.

Mgr. Radka Daňová, vychovatelka DD ve Smolině