Vynášení Moreny má ve smolinském dětském domově už mnohaletou tradici, kterou jsme i letos dodrželi.

Vhozením naší Moreny do místního potůčku jsme tak přivítali počínající jaro jako symbol nového života a nové energie. Naše děti recitovaly básně s jarní tématikou a pak si vyrobily svoje vlastní malé Moreny, které nakonec symbolicky spálily na ohni společného táboráku.

Opékání špekáčků bylo příjemným zakončením celého odpoledne, od něhož nás neodradilo ani chladné počasí, které v sobotu před Smrtnou nedělí panovalo. Zahřívali jsme se nejen bylinkovým čajem, ale hlavně dobrým pocitem a radostí ze společně prožitého času.

Bc. Kateřina Tulpová, vychovatelka DD