Přestože uplynulý rok byl i v našem dětském domově složitý a náročný vzhledem k šíření nemoci COVID-19, snažili jsme se, aby děti nemusely pociťovat důsledky tohoto stavu v plné šíři, aby mohly prožívat svoje dětství klidně a v rámci možností bezstarostně.

 Doufáme, že nebude příliš troufalé konstatovat, že se nám podařilo skloubit realizaci nutných opatření s aktivitami, na které jsou děti zvyklé a k nimž je běžně vedeme. Nevynechali jsme ani tradiční akce a zvyky. Průběh jednotlivých aktivit byl sice trochu jiný a nový, ale základ zůstával stejný.  Všechny tyto činnosti vyvrcholily v polovině prosince rozsvícením vánočního stromu, který na naší zahradě hlídá anděl strážný.  Vánoční atmosféru však u nás už od listopadu předznamenávaly balíčky, které přicházely poštou nebo je přinášeli dárci osobně, aby věci v nich ukryté pohladily dětskou duši u vánočního stromečku a splnily jejich tajná přání. Naše každodenní starosti, radosti i povinnosti bychom určitě mnohem hůře zvládali bez pomoci dobrých lidí, kteří i v této složité době dokáží myslet na děti v našem dětském domově. Ne nadarmo se říká, že moře tvoří nespočet kapek vody a proto, že se dokázaly spojit, je moře tak krásné. Děkujeme tedy všem našim sponzorům, dárcům, přátelům, kamarádům, lidem známým i neznámým, že se dokázali spojit a vytvořit spoustu krásy pro naše děti.  Přejeme jim i nám všem klidný rok 2021, hodné zdraví a sil do dnů všedních i svátečních.

Sáblíková Eva,  teta –vychovatelka DD