I cesta může být cíl. A my jsme opět společně prošli místní cesty a uklidili, co do přírody nepatří.

Poslední víkend v září jsme s dětmi z dětského domova ve Smolině uklízeli naše nejbližší okolí. Šlo o příkopy podél silnice ze Smoliny do Valašských Klobouk, přilehlý les u polní cesty k Mirošovu a potom také samotnou obec Smolinu – její chodníky, cesty, autobusové zastávky, dětské hřiště a další místa.

Celkově jsme sesbírali odhadem 20 kg odpadu. Nejčastěji jsme nacházeli nedopalky, obaly od pochutin, plastové lahve, plastové sáčky (např. se svačinou), také pneumatiku nebo polystyren.

Smyslem našich úklidů ale není jenom sbírání odhozených odpadků. Jde nám především o to dát okolí najevo, že nám naše životní prostředí není lhostejné. Těmito opakovanými úklidy chceme dávat našemu okolí šanci k tomu, abychom si takové pěkné a zdravé prostředí udrželi. Věříme totiž, že nám to společně a s trochou píle půjde. A jak říkali kouzelní skřítci z pohádky Tři veteráni chybujícím lidem: „Budeme to s vámi smrtelnými zkoušet znovu a znovu a znovu, dokud…“.

Tímto děkuji všem, kteří se tohoto úklidu zúčastnili a také ostatním, kterým naše prostředí není lhostejné.

Mgr. Radka Daňová, vychovatelka DD ve Smolině

Odkaz na report z akce https://www.uklidmecesko.cz/event/26728