V sobotu 8. června jsme se zúčastnili dalšího ročníku LazOHraní ve Zlíně. Tentokrát se jednalo o kovbojské odpoledne, které bylo postaveno na pěti kovbojských disciplínách.

Krásné odpoledne plné zážitků prožily naše děti v dětském domově na Lazech. Na letošní ročník jsme utvořili dva týmy z řad nejmladších dětí našeho domova. Na prvním stanovišti děti střílely z pistole jako praví kovbojové, na druhém stanovišti si mohly vyzkoušet, jak chytit koně do lasa a třetí stanoviště bylo ve znamení ohnivé vody. Děti musely vypít dva kelímky čisté vody, přičemž se jim počítal čas. Paměť nám organizátoři prověřili na stanovišti číslo čtyři, kdy dětem ukázali kovbojské předměty,  mezi nimiž byly i předměty „nekovbojské“. Všechny tyhle předměty pak vedoucí stanoviště zakryli látkou a děti si musely vzpomenout, jaké kovbojské předměty pod ní leží. Poslední disciplína byla věnována pohybu. Děti nasedly na dřevěné koně a musely po dráze i přes překážky dorazit do cíle.

Po náročném a zároveň zábavném soutěžení nás čekalo vystoupení kouzelníka. A aby toho nebylo málo, přijeli za námi do areálu hasiči. Děti si mohly vyzkoušet stříkat z hadice či sedět v hasičském autě. Potom následovalo vyhlášení výsledků a to, co ani jeden z nás nečekal. Při vyhlašování prvního místa zaznělo – „Dětský domov Smolina“. Děti nevěřily svým uším, začaly jásat a skákat skoro až do nebes. Byl to krásný okamžik. Děti získaly medaile, pohár pro vítěze, tašku plnou dárků, dárek pro každého jednotlivce a ještě k tomu nádherný dort – ten jsme si pak i s ostatními dětmi rozdělili na oslavu vítězství! Ještě cestou zpátky se děti v autě navzájem štípaly, jelikož nevěřily, že opravdu  vezou do Smoliny první místo.

Moc děkujeme Dětskému domovu, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Zlín za organizaci této akce a těšíme se na další ročník.

Jana Trochtová, vychovatelka