Rok s rokem se sešel a zas tu máme DEN ZEMĚ a naše škola opět přijala pozvání od Martiny Poláchové, která nám každý rok zajímavou formou zprostředkuje tuto událost.

Letos jsme nenavštívili sběrný dvůr a ani technické služby města Valašské Klobouky, ale zůstali v naší škole. Martina si v tělocvičně připravila přednášku a názornou ukázku O vodě  – O putování kapky vody. Bylo připraveno několik stanovišť, kde žáci plnili různé úkoly. Zábavnou formou se žáci dozvěděli například o podzemní vodě, filtraci, o mokřadech, bažinách, pramenech, o mořích, koloběhu vody, mracích a o tom jak je nutné vodu chránit.

Všem se nám „DEN ZEMĚ“ líbil a opět jsme se dozvěděli něco zajímavého o naší krásné modré planetě. Děkujeme Martině a už teď se těšíme na příští setkání. 

Mgr. Ladislav Ulbricht