Dne 7. května 2019 se ve Valašských Kloboukách – Smolině konal již XVII. ročník přehlídky Zájmové umělecké činnosti žáků speciálních škol ze Zlínska.

Pozvánku na přehlídku přijaly následující zařízení. Základní škola a Základní škola speciální Slavičín, Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín–Lazy, Základní škola Kroměříž, Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, Základní škola Zlín–Středová a Základní škola Návojná. A samozřejmě pořádající zařízení Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky –Smolina.

Po slavnostním zahájení a přivítání panem ředitelem Mgr. Josefem Fuskem bylo vše odstartováno. Zúčastnění žáci jednotlivých škol předvedli svůj talent ve zpěvu, tanci, recitaci a dokonce i v herectví. Bylo to kouzelné úterní odpoledne. Jednotlivá vystoupení byla nápaditá, zábavná, pestrá a kreativní. Odměnou pro každého účastníka přehlídky nebyl jen bouřlivý potlesk publika a závěrečné hodnocení poroty, ale i materiální dary od štědrých sponzorů, kterým za to patří velké poděkování.

A kdo podpořil tuto báječnou akci? Potraviny Petr Macháč, textil Sára Brumov – Bylnice, Dárky U nás – paní Jitka Hořáková, stravování Josef Trčka – Brumov – Bylnice, Lékárna U Radnice Valašské Klobouky, paní Eliška Krahulcová z Brumova – Bylnice, paní Podešťová Valašské cukrářství, pan Ondřej Vilímek z Brumova – Bylnice, paní Pavla Miklasová – papírnictví Brumov – Bylnice.  Bez jejich pomoci, štědrosti a podpory bychom nemohli přehlídku zorganizovat.

Věřte, že největší odměnou pro nás všechny bylo nadšení a spokojenost všech dětí a jejich zářivý úsměv na tvářích.

Pěknou a milou tečkou za celou přehlídkou Zájmové umělecké činnosti bylo vystoupení Magdalény Martinkové, sestry našeho žáka, která se zúčastnila pěvecké soutěže SuperStar.

Mgr. Gabriela Tomečková, Bc.Božena Naňáková