Stalo se již tradicí, že každoročně na přelomu měsíce dubna a května svolává Cech čarodějnic a čarodějníků ve Smolině svoje členy na Čarodějnický rej.  Nejinak tomu bylo i letos. Skalní členové se sešli 1. května 2019 na zahradě místního dětského domova.

Ani tentokrát nebylo zahálení a lenošení na programu, takže během celého dne prokazovali přítomní čarodějové a čarodějky svoji šikovnost a vytrvalost v Závodě čarodějnické všestrannosti.  Při postupném plnění deseti úkolů převládala u všech účastníků dobrá nálada a snaha uspět. Šikovné prstíky se projevily například při navlékání čarodějnického náhrdelníku, mrštné tělo bylo potřeba na překážkové dráze i při točení kouzelnými hula kruhy.  Hlavu pak musel použít každý bez rozdílu třeba při skládání čarodějnického puzzle.  Nakonec však uspěli všichni a závěrečná fotografie na památku bude každému připomínat toto prvomájové čarodějnické závodění ve Smolině.

Sáblíková Eva, vychovatelka