2. dubna 1805 se v daleké dánské zemi narodil pohádkář Hans Christian Andersen. Už devatenáct let si na přelomu března a dubna připomínáme narození tohoto spisovatele  akcí Noc s Andersenem.

Po celá dlouhá léta se jí účastní také děti z dětského domova ve Smolině a nejinak tomu bylo i letos. Ve spolupráci s  paní knihovnicí Laďkou Jařabovou  jsme pro naše spáče připravili  program, jehož úvodní část proběhla v Městské knihovně ve Valašských Kloboukách. Do pohádkové noci zde děti vklouzly díky zlatému  klíči, dopisu  a úkolům od samotného pana Andersena. Když pak po necelých dvou hodinách potemněly  okna  knihovny,  přesunuli se anderseni a andersenky za dalším dobrodružstvím do starodávné kosenkovské dřevěnice, kde společně s domácími skřítky prožili zbytek andersenovské  noci.  Už samotný název letošního ročníku  Z pohádky do pohádky naznačuje, že jsme si připomněli alespoň několik ze sto padesáti šesti pohádek, které Hans Christian Andersen napsal. Děti si například při plnění úkolů vyzkoušely, jak se asi cítila Malá mořská víla, když nemohla promluvit ke svému princi. Při výrobě papírových kačenek zjistily, kolik práce a námahy je potřeba, než se z Ošklivého káčátka stane krásná labuť a při usínání se dozvěděly, proč měla Princezna na hrášku těžké spaní. Pohádkou jsme  Noc s Andersenem začínali, pohádky nás celou Nocí provázely a pohádkou také  v sobotu ráno letošní Noc s Andersenem končila. Nekončí však naše pravidelné návštěvy v knihovně a doufáme, že  se opět za rok všichni setkáme při další  Nocí s Andersenem.                                                                                             

Sáblíková Eva, vychovatelka