Poslední školní den v roce 2018 jsme si ve škole uspořádali vánoční besídku.

Školu jsme měli krásně vyzdobenou a ve třídě zářil vánoční stromeček, kolem kterého byly rozprostřeny dárky, které si děti připravily pro své spolužáky. Vánoční atmosféru dotvořily koledy a cukroví, které si žáci přinesli z domova. Nechyběly soutěže, zpívání koled a rozbalování dárků. Před odchodem domů jsme si navzájem popřáli šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce.