Letošní 8. ročník projektu Den vody děti přenesl na ostrov pirátů.

11. 04. Zlín: 6. dubna 2018 se v Městských lázní Zlín uskutečnil neziskový Projekt Den vody, za kterým stály studentky Fakulty multimediálníchkomunikací UTB. Děti z dětských domovů pluly vstříc hlubinnému světu oceánu. Během této plavby musely překonat nespočet úskalí, ale nakonec se ke svému pokladu, darovaného od Městských lázní Zlín, hrdě dopluly.
Naše škola se této akce zúčastnila poprvé. Všem našim žákům se dopoledné strávené ve vodě moc líbilo a krom zážitku si odnesli diplom a ceny za druhé místo. Všem pořadatelům moc děkujeme a už se těšíme na příští rok.
ULBRICHT Ladislav