Dne 2. dubna se opět konal Světový den zvýšení povědomí o autismu.

I když letos tento den připadl na Velikonoční pondělí, pečlivě jsme se na něho připravovali. Už týden předtím si každá třída vytvořila vlastní plakát na téma autismus. Přestože měli žáci prázdniny, rozhodli jsme se zapojit a podpořit tuto akci ve čtvrtek 5. dubna.  Nejprve jsme si pustili prezentaci na téma autismus, poté se oblékli do modrých triček, nafoukli modré balonky a vyfotili se spolu se zpracovanými plakáty. Nakonec jsme si pustili film Rain Man.