Jednoho dne byla doručena na náš školní mail pozvánka na představení The Action . Již podle pozvánky a i následných informací o tomto projektu, bylo rozhodnuto, že se zúčastníme.

Cílem tohoto projektu je prevence rizikového chování v silniční dopravě, prevence užívání alkoholu a jiných omamných látek před řízením vozidel a během něj. Projekt je určen především všem budoucím a začínajícím řidičům, kterým ukazuje možné dopady dopravní nehody z reálného života.

Ve středu 15. 11. jsme se s osmi našimi žáky, z řad posledních ročníků ZŠ a PrŠ, vydali do Zlína, kde se konalo představení pod názvem The Action. Tato akce se konala na půdě Univerzity Tomáše Bati. Celé představení bylo velice zajímavé, poučné, podmanivé a chvílemi až drsné, ale to je i záměrem tohoto projektu – informovat a možná až šokovat mládež.  A podle reakcí našich žáků se jim to povedlo. Po hodinovém představení žáci odcházeli s řadou dojmů a ještě i při cestě domů jsme probírali toto téma.

ULBRICHT Ladislav