V raném školním věku tužku a papír neměl rád. Zato v posledních dvou letech je s pastelkou největší kamarád.    

V prostorách dětského domova ve Smolině byla 19. října 2017 slavnostně zahájena Výstava Davidových kreseb. Náš malíř byl v tento den hodně nesmělý, ale svými pohyby a gesty dával všem najevo, že je spokojený. David je pohledný jedenáctiletý mladík s poruchou autistického spektra. Jeho vnímání a reakce na okolí ho odlišují od ostatních lidí. David má zkrátka svůj svět autisty. Jeho obrazy jsou hodně konstruktivně propracované a zdravý člověk by takovou kresbu ocenil běžnou pochvalou. K Davidovi je ovšem nutné přistupovat jako k osobnosti s autismem a tudíž na jeho výtvarný projev nahlížíme s velkým nadšením a respektem. Náměty pro svoji tvorbu čerpá z pohádek, filmů a hry Angry Birds. Součástí vernisáže bylo i tvořivé překvapení pro děti a bohaté občerstvení pro všechny přítomné. A jak by svoji výstavu asi zhodnotil samotný malíř David? I když chlapec své emoce sám popsat nedokáže, jeho blízké osoby mohou potvrdit chlapcovu spokojenost. Davidovy obrazy chceme v příštím roce prezentovat i v okolních městech a vzhledem k tomu, že jsem na Výstavě Davidových kreseb osobně byla, musím říci, že je jedinečná a určitě stojí za zhlédnutí.

Bc. Naňáková Božena, vychovatelka DD ve Smolině