Protože stále více dětí tráví hodně svého volného času na internetu, rozhodli jsme se u nás ve škole uspořádat besedu na téma „kyberšikana“.

Je potřeba, aby děti měly představu o hrozícím nebezpečí. S dalšími termíny, jako jsou „kybergrooming“, „sexting“ nebo „webcam trolling“, nás seznámila odborná pracovnice projektu e-bezpečí. Děti byly dostatečně poučeny a s jakýmikoli dotazy se v průběhu mohly na přednášející obrátit.

Více informací na: www.e-bezpeci.cz

Klára Fusková