Stejně jako loni, přijala naše základní škola a praktická škola pozvání do sběrného dvora ve Valašských Kloboukách.

Dne 11.5.2017 jsme se s našimi žáky za slunečného počasí vydali pěšky na exkurzi do sběrného dvora, který sídlí ve Valašských Kloboukách. Hned po příchodu nás přivítala, pro všechny žáky již známá paní Martina, která nás opět provázela programem i spolu se svým kolegou Marcelem. Na začátku nás seznámila s tříděním odpadu a ukázala všechny možné způsoby recyklace, třídění a co se s veškerým odpadem děje dále. Poté následovaly soutěžní úkoly, kde si žáci zopakovali kde, kam a jaký odpad patří. Po splnění úkolů si žáci vysloužili sladkou odměnu. Na závěr následovala poutavá přednáška o chovu včel, kterou si pro nás připravil pan Marcel.

Do školy jsme se vraceli naplněni novými vědomostmi a spousty zážitků.

 

Gabriela Vaňková