Dne 21. 3. naše škola navštívila Stanici hasičského záchranného sboru ve Valašských Kloboukách.

Dne 21. 3. naše škola navštívila Stanici hasičského záchranného sboru ve Valašských Kloboukách. Hasiči byli na naši návštěvu dobře připraveni snad i proto, že už nás dobře znají. Velitel stanice nám řekl obecné informace o hasičích, jejich práci, pustil ukázku znělky při poplachu a předvedl nám i chemický a protipožární oblek, to se našim žákům moc líbilo. Pak se nás ujal hasič Vítek, s kterým jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla. Václav si vyzkoušel, jak takový hovor pro přivolání pomoci má vypadat a zvládl to velice dobře. Následovala ukázka vybavenosti hasičského vozidla od zdravotního vybavení, ochranných obleků, různých hadic, seker, pomůcek, hydraulických nůžek až po prohlídku kabiny. Každý si vyzkoušel potěžkat hydraulické nůžky a Vítek předvedl, co takové nůžky dokáží a k čemu jsou. Potom jsme se přesunuli na cvičný polygon, kdo měl zájem, tak si jím i prošel, což nebylo pro některé nic lehkého, ale zvládli to všichni. Celá exkurze se nám všem líbila a už se těšíme na další. Všem hasičům, kteří se nám věnovali, děkujeme a děkujeme i ostatním hasičům, protože jejich práce velice namáhavá a záslužná.

ULBRICHT Ladislav