Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové se všechny děti z dětského domova ve Smolině zúčastnily ve dnech 9. 6. – 21. 6. 2016 ozdravného rekreačního pobytu v Chorvatsku.

Tento zahraniční pobyt zorganizovala Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů Praha v chorvatské střední Dalmácii, a to na Makarské riviéře, konkrétně v letovisku Gradac v depandancích „B“ hotelového komplexu Laguna.

Po dlouhé cestě autobusem, zprostředkované firmou ZODOS Okrouhlice, nás v místě pobytu čekala naše vedoucí zájezdu, paní Ljubica Kurobasa, která nám podávala informace o průběhu pobytu a dalších konkrétních záležitostech. Následovalo stěhování zavazadel, ubytování a vybalování věcí. Zpočátku nás zklamalo počasí, které bylo několik dní hodně deštivé a chladnější. Potom ale už vyšlo pořádné slunce a my všichni, spolu s doprovodem nás vychovatelů, jsme byli konečně u vytouženého Jaderského moře. Výhodou bylo, že dlouhé oblázkové pláže se nacházely jen několik desítek metrů od hotelu. Pokud to počasí dovolilo, tak jsme si s dětmi vychutnávali blahodárnost moře a sluníčka. Některé děti si poprvé vyzkoušely jaké to je plavat, potápět se či ležet na lehátku v moři. Z této atmosféry byly naše děti opravdu nadšené a spokojené. Večery jsme často trávili procházkami do blízkého městečka Gradac. Kochali jsme se chorvatskou atmosférou, zdejší krajinou, nakupovali drobnosti a ochutnávali zmrzliny. Za zmínku stojí i výlet lodí do nedalekého Drveniku. Pro děti bylo příjemné vychutnávat si houpání moře a tiché šumění větru na lodi. Ke sportování jsme využili hřiště u zdejší školy. Některé děti si zahrály tenis, jiné nohejbal a ty nejmenší zaujaly houpačky, skluzavka či hrací domek. S dětmi jsme rovněž jeden večer navštívili animační pořad, kde se soutěžilo a tančilo. A co se týká jídla, tak to nemělo pro naše děti chybu. Snídaně, obědy a večeře si děti vybíraly samy dle libosti. K podávání byla polévka, předkrm, hlavní jídlo, dezerty, saláty, ovocné nápoje a spousta zmrzliny.

Děti ze Smoliny si pobyt u moře užily velmi dobře. I z jejich povídání šlo vidět a slyšet, že byly nadšené a spokojené. Vždyť pro některé to bylo opravdu poprvé. A to je největší odměna pro všechny organizátory, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce. A proto je důležité poděkovat Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, která umožnila našim dětem zažít netradiční zážitky u moře. Děkujeme Vám, s pozdravem

děti z dětského domova ve Smolině.

 

 

Bc. Naňáková Božena, vychovatelka DD ve Smolině