Každoročně  v době nastupujícího jara  si s dětmi  připomínáme  starý pohanský zvyk  – vynášení Moreny.

Nejinak tomu bylo i na Smrtnú nedělu 13. března 2016.  Slaměnou figurínu, která symbolizuje neústupnou vládkyni zimy a zmaru,  vyrobily také tentokrát děti pod vedením  tety Elišky.  Slámy u nás bylo na zemi jako na statku,  nikomu to však nevadilo.  Morenku, tak jí u nás říkáme, jsme oblekli  do bílé haleny, přidali jsme zástěru a šátek, aby se mezi námi v průvodu vesnicí pěkně vyjímala.  Za doprovodu říkanek a popěvků jsme ji pak zapálenou vhodili do potoka. Do dětského domova jsme se vraceli s létečkem, které nám bude v době nastávajících velikonočních svátků připomínat toto nedělní odpoledne, během něhož jsme si na naší zahradě  tradičně opékali  špekáčky a hady z těsta a ani  chladný vítr se skoro sněhovými mraky  na obloze nám v tom nezabránil.

Sáblíková Eva, vychovatelka DD ve Smolině