Dne 8. 1. 2016 jsme navštívili SOU v Uherském Brodě. Konal se zde Den otevřených dveří.

SOU v Uherském Brodě nabízí našim absolventům dva učební obory: Opravářské práce

(tříletý obor, během kterého si mohou udělat řidičský průkaz na motorová vozidla skupiny T

a svářečské zkoušky) a Potravinářské práce (dvouletý obor, zaměřený na pekařské práce).